Usługi przy eksporcie i imporcie

Obsługa celna jest to nic innego, jak przede wszystkim różnorodne czynności o charakterze sprawdzającym, które weryfikują czy dany towar nadaje się do dalszego transportu, czy też nie. Chodzi tutaj przede wszystkim o dokonanie formalności związanych z dokumentacją, ale także między innymi z cłem.

Przy czym trzeba pamiętać, że opłata za cło obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy dany towar zamierza wkroczyć na rynek europejski z państwa trzeciego. Obsługa celna ma za zadanie w szczególności zabezpieczać wszystkie zgodności obrotu towarowego z zagranicy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Oczywiście kontroli celnej może być poddany nie zawsze cały towar, ale na przykład jego dana część.

Agencja celna

Agencja celna jest to instytucja, która współpracuje z różnymi przedsiębiorcami. Pomaga im w dokumentacji i innych sprawach odnośnie transportowania towarów do innych państw. Agencja powstała w 1991 roku i funkcjonuje do dziś. Została ona utworzona przez nowelizację kodeksu cywilnego.

Usługi przy eksporcie i imporcie

Jeżeli chodzi o usługi przy eksporcie i imporcie to należy powiedzieć przede wszystkim to, że z cła są zwolnione wszystkie towary, które trafią do państw znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Z kolei, w przypadku, gdy są to towary, które pochodzą z państw nienależących do Unii Europejskiej to wtedy cło obowiązuje. Trzeba również dodać przede wszystkim to, że eksporterom przysługuje prawo do zastosowania zerowej stawki VAT. Obowiązuje to od niedawna i jest to bardzo korzystne dla przedsiębiorców.